מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש איפור הפנים הטיפול בגוף מלאכת לש מלאכת טוחן מלאכת בורר מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

רחצה בשבת

0.5 דק'

האזן למושג:

אסרו חכמים לרחוץ את הגוף במים חמים בשבת, ואפילו התחממו בהיתר, מערב שבת או בדוד שמש. אבל את מיעוט הגוף מותר לרחוץ במים שהתחממו בהיתר. ובמים פושרים, שחומם נמוך מעט מחום הגוף, מותר לרחוץ את כל הגוף. והמצטער מאוד מכך, כגון שהתלכלך או הזיע מאד, רשאי לרחוץ את כל הגוף גם במים חמים שהתחממו בהיתר. אסור לשחות בבריכה או בים בשבת, משום שזה מעשה של חול שמנוגד לצביון השבת.

כיבוס כיבוס תופר, מדביק, קושר וקורע מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת