כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בבית ובכלים מכשירים חשמליים חשמל מלאכת הַבְעָרָה תופר, מדביק, קושר וקורע כיבוס רחצה בשבת מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש איפור הפנים הטיפול בגוף מלאכת לש מלאכת טוחן מלאכת בורר מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מלאכות בצומח

0.5 דק'

האזן למושג:

מלאכת 'חורש' האסורה בשבת, היא מלאכה המכינה את הקרקע על ידי תיחוחה כדי לגדל בה מיני צומח. כמו כן אסור לסקל אבנים, לעקור עשבים שוטים, ליישר את הקרקע או לזבל את האדמה, כי כל הפעולות הללו מכינות את הקרקע לזריעה או לנטיעה. 

מלאכת 'זורע' כוללת גם שתילה, השקיה, זמירה וכל מה שמעודד צמיחה. מותר לפתוח לפני כניסת השבת את צינורות ההשקיה או הממטרות, כדי שפעולת ההשקיה תימשך בשבת. וכן מותר לתכנת מחשב שיתחיל את פעולת ההשקיה בשבת. 

מלאכת 'קוצר' מנתקת צומח ממקור גידולו, כקציר תבואה או קטיף פירות. וכן אסור לתלוש ענף או עלה מצמח שצומח באדמה או בעציץ.

מלאכות בבעלי חיים מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת