איפור הפנים הטיפול בגוף מלאכת לש מלאכת טוחן מלאכת בורר מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש

0.5 דק'

האזן למושג:

אם כיבו את דוד החשמל (הבוילר) לפני כניסת השבת, והמים שבו אינם רותחים, מותר להשתמש במים החמים שזורמים ממנו בשבת. אבל אם הדוד ממשיך לפעול, או שהמים שבו רותחים, אסור להוציא ממנו מים חמים, מפני שבמקום המים החמים שיוצאים, נכנסים לדוד מים קרים שיתבשלו שם על ידי הדוד או על ידי מגעם במים הרותחים. מותר להשתמש בלא הגבלה במים חמים מדוד השמש

רחצה בשבת רחצה בשבת כיבוס תופר, מדביק, קושר וקורע מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת