כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

הקדמה למלאכות הכנת המזון

0.5 דק'

האזן למושג:

אילולא חטא אדם הראשון, מלאכת הכנת המזון היתה נעשית בנחת ובקלות, וכך יהיה לעתיד, כשהעולם יתוקן. אבל בינתיים, בעקבות החטא, הטבע כולו התדרדר, ועל האדם לבצע מלאכות רבות כדי להכין את מזונו. על ידי כך הוא מתקן את עצמו ואת העולם. אולם בשבת עלינו לעלות אל מדרגה של מעֵין עולם הבא, ולהתקשר אל המדרגה שמעבר לחטא. מתוך כך נוכל להבין את המשמעות הפנימית של חיינו, ונדע לתקן את העולם בששת ימי המעשה, עד אשר ישוב להיות כגן עדן. מתוך שלושים ותשע המלאכות, אחת עשרה עוסקות בהוצאת המזון מן האדמה והכנתו למאכל, ועוד שלוש בהפקת מזון מן החי. רוב המלאכות הללו נעשות בשדות, במטעים, ברפתות, בלולים ובמפעלים, אולם מקצתן נעשות בבית, ובהן נעסוק מעט. 

מלאכת בישול מלאכת בישול השימוש בפלטה של שבת מיחם של שבת מלאכת בורר מלאכת טוחן מלאכת לש הטיפול בגוף איפור הפנים מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש רחצה בשבת כיבוס תופר, מדביק, קושר וקורע מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת