'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית הלכות צניעות פסולי חיתון ממזר איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

איסור ייחוד

1 דק'

איסור ייחוד

האזן למושג:

אסור לאיש ואשה שאינם נשואים להיות יחד במקום מבודד או סגור. וגם כאשר הם אינם חוששים שמא יגיעו לידי עבירה, האיסור עומד במקומו, כי אין ביכולתם להבטיח שבעתיד לא יגיעו לידי עבירה. בנוסף, יש להימנע ממעשים שעלולים לעורר חשד. וגם אם הם לא יגיעו לידי עבירה, יש חשש שאחרים שינהגו כמותם יגיעו לידי עבירה. בכלל האיסור גם ייחוד של איש אחד עם שתי נשים שאין אחת מהן אשתו או קרובת משפחתו מדרגה ראשונה; או אשה אחת עם שני אנשים שאין אחד מהם בעלה או קרוב משפחה שלה מדרגה ראשונה. כאשר מדובר באנשים שאינם נזהרים בצניעות, כל עוד יש חשש רחוק, יש להחמיר גם כאשר יש שם יותר אנשים.

כאשר עמיתים לעבודה צריכים לשבת בחדר אחד, עליהם להקפיד שהדלת לא תהיה נעולה, ותהיה סבירות גבוהה שייכנס לשם אדם נוסף. ואם אין סבירות גבוהה שייכנס לשם אדם, יקפידו להשאיר את הדלת פתוחה באופן שאנשים שעוברים שם יוכלו לראותם. כשבעל מקצוע מגיע לבית לתקן דבר מה, וכן בפגישת ייעוץ וכדומה, צריך להקפיד שהדלת תהיה פתוחה או שיוכלו לראותם מבחוץ. גם מצלמות שמשדרות שידור חי מועילות למניעת איסור ייחוד.

לבני משפחה מדרגה ראשונה, כגון הורים, סבים ואחים, אין איסור ייחוד. גם לאיש ואשתו בשעה שהיא נידה, אין איסור, הואיל וידוע להם שלאחר זמן תטבול ויוכלו להתחבר בהיתר. אמנם מפני שהאהבה שביניהם גדולה, גם מעשים קטנים עלולים לעורר את תשוקתם, ולכן קבעו חכמים סייגים כדי לסייע להם לשמור על עצמם (לעיל ט, ח). 

מעבר לאיסור ייחוד, צריכים כל איש ואשה לשמור על גדרי הצניעות, שלא ידבר איש בנושאים אישיים עם אשה שאינה אשתו, ולא תדבר אשה בעניינים אלו עם איש שאינו בעלה, ולא יצאו לארוחה זוגית וכדומה. גם שני פנויים לא ידברו בעניינים אלו שלא למטרת נשואים, כדי שהתשוקה הטבעית הזו תופנה כולה לאהבה הנאמנה והמקודשת שבמסגרת הנישואין.

התחייבות הנישואין התחייבות הנישואין השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין חיובי הנישואין אז והיום גירושין סוטה תהליך הגירושין עילות הגירושין עגונה כפיית גט הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה