גדרי המצווה פרו ורבו קשיים בקיום המצווה ד - מעלת המצווה וכוונות בקיומה המצווה הקבועה ומה שנוסף לה מצוות עונה (יחסי אישות)
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

אמצעי מניעה

0.5 דק'

אמצעי מניעה

האזן למושג:

ככלל, אסור לבני זוג שלא קיימו את המצווה מהתורה למנוע הריון, אמנם במקרים של צורך גדול, מותר באופן זמני למנוע הריון. אלא שצריך לעשות זאת באופן שאין בו איסור הוצאת זרע לבטלה, היינו על ידי כדורים או התקן תוך רחמי, ובשעת הצורך על ידי דיאפרגמה או נרות או קצף קוטל זרע, אבל לא על ידי קונדום. לאחר כל לידה, מותר ואף רצוי לעשות הפסקה של כשנה לצורך התאוששות. לאחר קיום המצווה מהתורה, אפשר לכתחילה למנוע הריון למשך שנתיים עד ההריון הבא, אבל יותר מזה נכון שלא למנוע. לאחר קיום המצווה מדברי חכמים, אפשר למנוע הריון על ידי האמצעים שהוזכרו למשך זמן בלתי מוגבל.

אסור לאיש לעבור סירוס, והוסיפו חכמים ואסרו גם לאשה לסרס את עצמה. במקרים שיש סיכון בכניסה להריון, יש פתרונות הלכתיים, כיצד למנוע הריון בלא פעולת סירוס אסורה, ובלא לפגוע בקיום מצוות עונה תמידים כסדרם.

בני זוג שלא זכו לילדים בני זוג שלא זכו לילדים נחמת חשוכי ילדים