סדר החופה מתן הכתובה סדר הקידושין הקידושין החתונה - קידושין ונישואין
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

נישואין - שבע הברכות שתחת החופה

1 דק'

נישואין - שבע הברכות שתחת החופה

האזן למושג:

הנישואין מתקיימים בעת שהחתן והכלה עומדים תחת חופתם והרב ונכבדים אחרים מברכים את שבע ברכות הנישואין. לרוב חשיבות הנישואין מוזגים כוס נוספת של יין עבור ברכות הנישואין. 

בשבע הברכות מתחילים בברכות כלליות שהולכות ומתפרטות עד ברכות לחתן ולכלה שלפנינו. הברכה הראשונה על היין, כדי לבטא את שמחת הנישואין. בברכה השנייה שבח וברכה על כלל הבריאה. בברכה השלישית שבח וברכה על יצירת האדם. בברכה הרביעית השבח על יצירת האדם מתפרט לכך שה' יצר את האדם בצלמו וחילקו לאיש ואשה, כדי שיוכלו להתאחד באהבה ולבנות בניין עדי עד, היינו לפרות ולרבות. לפני שממשיכים בברכות לחתן ולכלה שלפנינו, אי אפשר לשכוח את ארץ ישראל הממתינה כאשה בודדה ועקרה לכל בניה שישובו מהגלות לבנותה. לכן בברכה החמישית, מברכים ומבקשים שכמו שה' משמח את החתן והכלה כך ישיש וינחם את ארץ ישראל בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. מתוך כך ממשיכים לברכה השישית, ומבקשים על החתן והכלה, שישמח ה' אותם כפי ששימח את אדם וחוה בגן עדן. בברכה השביעית, מברכים ומשבחים לה' שברא את השמחה, ומתפללים על גאולת ערי יהודה וירושלים, שישָמַע בהם "קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה, קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּה, קוֹל מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים מֵחֻפָּתָם וּנְעָרִים מִמִּשְׁתֵּה נְגִינָתָם", וחותמים בברכה לבני הזוג: "בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְשַׂמֵּחַ חָתָן עִם הַכַּלָּה". בכך מתקיימים עיקר הנישואין, בברכות שבח והודאה לה' ותפילה שתימשך הברכה לבני הזוג ולכל ישראל. 

השלמת הנישואין בכניסת החתן והכלה לחדר שבו יהיו לבדם, כביטוי לתחילת חיי נישואיהם, חדר זה נקרא 'חדר ייחוד'. יש נוהגים לעשות זאת מיד בתום החופה, שם יתחילו בסעודת החתונה, ואחר כך יצאו לשמוח עם הנאספים. ויש שמקיימים זאת לאחר סיום החתונה. 

זיכרון ירושלים זיכרון ירושלים שמחת החתונה שבעת ימי השמחה נישואים שנִיים