האמונה שהתגלתה מתוך יציאת מצרים משמעות השעבוד במצרים ויציאת מצרים אימותינו רחל ולאה והשבטים יעקב אבינו יצחק אבינו ורבקה אימנו עקדת יצחק אברהם אבינו ושרה אימנו נח ואברהם שבע מצווֹת בני נח המבול ונֹח חטא אדם הראשון
- - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח

היציאה ברכוש גדול

0.5 דק'

היציאה ברכוש גדול

האזן למושג:

ישנם אנשי רוח ודת, שכדי להינצל מהשעבוד לתאוות הגוף והממון, מתאמצים לנטות לקצה השני, לזלזל בחומריות העולם הזה ולחתור אל האמת הרוחנית בלבד. אולם לפי אמונת ישראל הכל חשוב, גם לצדדים החומריים והגופניים יש תפקיד, אלא שהם צריכים לשמש ככלים לגילוי הערכים הרוחניים ולא כמטרה בפני עצמה. כדי שעם ישראל יבין זאת, גזר האל שבני ישראל יהיו משועבדים לאומה המצרית העשירה, ובעוד המצרים חושבים שהם מנצלים את ישראל, בני ישראל פרו ורבו בקרבם עד שהפכו לציבור עצום. לא זו בלבד, אלא שכאשר נגאלו ממצרים - יצאו ברכוש גדול שקיבלו כתמורה מסוימת על עבודתם הקשה במשך שנים רבות וכפיצוי על סבלם הקשה. כך יצא שלבסוף הצדק ניצח וערכי החומר שטופחו במצרים שימשו בסיס ומרכבה לגילוי השכינה, וכלי הזהב והכסף שקיבלו מהמצרים שימשו חומרים להקמת המשכן והמקדש.

קריעת ים סוף קריעת ים סוף נעשה ונשמע מעמד הר סיני עשרת הדיברות שנאמרו במעמד הר סיני