התפילה ברכת התורה ברכות השחר נטילת ידיים של שחרית
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

פעולתה של התפילה

1 דק'

פעולתה של התפילה

האזן למושג:

קבע ה' חוק בבריאה, שבהתעוררות שלנו מלמטה להתקרב אליו ולבקש ממנו ברכה, יתעורר הוא מלמעלה להשפיע עלינו טוב, לפי צרכינו ולפי צורך העולם. כלומר, גם כאשר ראוי שה' ישפיע טובה, פעמים שהטובה מתעכבת עד אשר נתפלל עליה. שני סוגי תפילות ישנם. האחד לצורך קיומו התמידי של העולם, והן התפילות הקבועות שתיקנו חכמים, והן מבטאות את הקשר של הבריאה אל הבורא, ובזכותן העולם מתקיים. הסוג השני, תפילות אישיות על דברים מסוימים, לטובת הכלל או הפרט. 

כל תפילה פועלת ומשפיעה, וכפי שאמרו חכמים: "כל המאריך בתפילתו - אין תפילתו חוזרת ריקם". אלא שלפעמים השפעתה מיידית, ולפעמים לטווח ארוך. לפעמים היא נענית לגמרי, ולפעמים באופן חלקי. וה' הוא היודע כיצד לעזור ולסייע לאדם. לעיתים, מסיבות שונות, הצרה היא לטובתו, ולכן אין ה' מקבל את תפילתו, ואף על פי כן תפילתו מועילה, וברכתה תתגלה באופן אחר. ואף גדולי הצדיקים, שבדרך כלל תפילותיהם נתקבלו, פעמים שתפילותיהם לא נתקבלו. מי לנו גדול ממשה רבנו, שכשחטאו ישראל בחטא העגל ובחטא המרגלים ואמר ה' לכלותם, עמד בתפילה עד שניחם ה' וסלח לישראל. וכשבא להתחנן על עצמו, שיזכה להיכנס לארץ ישראל, לא נענה. לפיכך, צריך אדם להתאמץ מאוד בתפילתו, אבל לא יחשוב שאם הוא מתפלל חייב ה' למלא את מבוקשו, אלא ימשיך ויתפלל, וידע שה' שומע את תפילתו, ובוודאי תפילתו פועלת לטובה, אלא שאין אנו יודעים כיצד ומתי.

תקנת נוסח התפילה תקנת נוסח התפילה תקנת שלוש התפילות מצוות תפילה לנשים כוונה והמתקשים לכוון תנאים לתפילה ודברים שבקדושה שמירת נוסח אבות הכנות לקראת התפילה תפילת עמידה תנוחת תפילת עמידה קריאת שמע המשך פרשת שמע