תפילת מנחה תקנת הקריאה בתורה הקדיש הראוי להיות חזן פרקי סיום התפילה נפילת אפיים מצוות ברכת כהנים תקנת חזרת הש"ץ (שליח הציבור) סדר התפילה הפרשה השנייה והשלישית מצוות קריאת שמע ציצית ותפילין בתפילת שחרית
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

תפילת ערבית, קריאת שמע וברכותיה

0.5 דק'

תפילת ערבית, קריאת שמע וברכותיה

האזן למושג:

מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע בלילה ובבוקר, וכן מצווה לזכור את יציאת מצרים ביום ובלילה. הוסיפו חכמים ותיקנו לומר שתי ברכות לפני קריאת שמע ושתי ברכות לאחריה, שלוש ברכות מקבילות לברכות שתיקנו עם קריאת שמע של שחרית, והרביעית היא ברכת 'השכיבנו', ובה אנו מבקשים מה' שישמור עלינו בלילה ובשינה. 

מתחילה, תפילת ערבית נתקנה כתפילת רשות. כלומר, מצווה להתפלל ערבית ולא חובה. אמנם במשך הדורות נהגו כל הגברים להתפלל ערבית, עד שבזמן הראשונים כבר נחשבה כחובה לגברים. ואף על פי כן אין אומרים בה חזרת הש"ץ, שהואיל ומעיקרה היא רשות, לא תיקנו לה חזרת הש"ץ שמטרתה להוציא ידי חובה את מי שאינו יודע להתפלל. 

זמן קריאת שמע של לילה מצאת הכוכבים, היינו משעה שאפשר לראות שלושה כוכבים. הזמן המדויק לכל יום מודפס בלוחות השנה. לכתחילה יש לקרוא קריאת שמע ולהתפלל ערבית עד חצות הלילה, ובדיעבד אפשר כל הלילה. 

בפרקים אלו עסקנו ביסודות התפילה, אולם את פרטיה יש ללמוד מתוך הסידור.