תקנת הקריאה בתורה הקדיש הראוי להיות חזן פרקי סיום התפילה נפילת אפיים מצוות ברכת כהנים תקנת חזרת הש"ץ (שליח הציבור) סדר התפילה הפרשה השנייה והשלישית מצוות קריאת שמע ציצית ותפילין בתפילת שחרית
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

תפילת מנחה

0.5 דק'

תפילת מנחה

האזן למושג:

זמנה של תפילת מנחה מחצי שעה אחר חצות היום ועד שקיעת החמה. פעמים רבות זמנה יוצא באמצע העבודה במקום שקשה לאיש להתפלל במניין, ואזי עליו להתפלל ביחיד. כיוון שזמן תפילת מנחה בעת שאנשים נמצאים בעבודתם או מעט לאחר מכן, היא מקדשת את חיי המעשה, ולכן יש ממנה קידוש השם מיוחד. 

תפילת ערבית, קריאת שמע וברכותיה תפילת ערבית, קריאת שמע וברכותיה