משקאות אלכוהוליים האיסורים החמורים ביין גויים חלב וגבינה של נוכרים חולה סיעודי בישולי נוכרים פת נוכרי האיסורים על מאכלי נוכרים מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות הפרדת הבשר והחלב במטבח שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך איסור בשר בחלב חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים

0.5 דק'

הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים

האזן למושג:

בהתאספות של נוכרים להרמת כוסית, כסייג בפני התבוללות, קבעו חכמים שאסור לישראל לשתות אפילו מעט משקה אלכוהולי, אבל מותר לאכול מהכיבוד הקל שמוגש שם, בתנאי שהוא כשר. ואם זו התאספות של יהודים שמשתתפים בה נוכרים, כיוון שרוב המשתתפים יהודים - מותר גם לשתות משקה אלכוהולי.

במסיבה של נוכרים שיש בה סעודה, כגדר וסייג בפני התבוללות, גם אוכל כשר אסור לאכול. בכלל מסיבה: חתונה, מסיבה לכבוד לידה, וקל וחומר סעודה לכבוד חג, כדוגמת חג המולד, סילבסטר וחג הקורבן. אבל לארוחה רגילה שאין בה חגיגיות יתרה, מותר להתארח בבית נוכרי או לסעוד עימו במסעדה, ובתנאי שהאוכל כשר, והיהודי מקפיד שלא לשתות אלכוהול.

כאשר ההימנעות מהשתתפות בחתונה או במסיבה תגרום לפגיעה עמוקה בידידות הטובה שבין יהודי לידידו הנוכרי, נחלקו הפוסקים אם מותר להשתתף במסיבה ולטעום מהמאכלים הכשרים. למעשה, הנוהג המקובל להשתדל להתחמק ככל האפשר, ולהעניק מתנה נאה ואיחולים לבביים במקום להשתתף במסיבה. וכשאין אפשרות להתחמק, משתתפים כפי המעט הנדרש למניעת איבה וקיום היחסים הטובים, ונמנעים מכל שתייה אלכוהולית.

טבילת כלים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים