חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

איסור בשר בחלב

0.5 דק'

איסור בשר בחלב

האזן למושג:

אסור לבשל בשר עם חלב, ואם בישלו - הבשר והחלב אסורים באכילה ובהנאה. איסור זה מיוחד ושונה משאר איסורי אכילה, שכל המאכלים האסורים - אסורים תמיד, ואילו בשר כשלעצמו כשר, וחלב כשלעצמו כשר, ובישולם יחד אסור, ואם התבשלו יחד - נאסרו באיסור חמור, באכילה ובהנאה. כלומר, בנוסף לכך שאסור לאוכלם, אסור ליהנות מהם על ידי מכירתם או נתינתם במתנה לנוכרי.

במטבח שמכינים מאכלים חלביים ובשריים, צריך לייחד כלי בישול נפרדים לחלב וכלי בישול נפרדים לבשר, ונכון שיהיה ביניהם הבדל ניכר, כדי שלא יתחלפו בטעות. כמו כן צריך לייחד סט כלים מיוחד של צלחות, סכו"ם וקערות למאכלים בשריים, וסט מיוחד למאכלים חלביים, כדי שלא יאכלו בטעות חלב עם שיירי בשר או להיפך. 

המבשל מאכל חלבי בכלי בשרי או להיפך - המאכל נאסר. אמנם אם הדבר נעשה בשגגה, דין המאכל תלוי בטעמו, שאם מורגש בו טעמו של המין השני - אסור, ואם אין מורגש - מותר.

שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים