כלאי זרעים שעטנז איסור הליכה בחוקות הגויים השחתת זקן איסור הקפת פְּאַת הראש איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער כתובת קעקע
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

כלאי אילן

0.5 דק'

כלאי אילן

האזן למושג:

איסור כלאיים בעץ פרי הוא בהרכבתו, היינו בהרכבת עץ פרי מסוג אחד על עץ מסוג אחר, אבל מותר להרכיב שני זנים של אותו מין זה על זה. כיוון שהאיסור נעשה בעץ ולא באדמה, שלא כמו בכלאי זרעים, איסור זה חל גם בחוץ לארץ, ויש אומרים שחל גם על בני נח (נוכרים). למרות שפעולת הזריעה או ההרכבה אסורה, הפירות הגדלים מאיסור כלאי זרעים או כלאי אילן מותרים באכילה. כפי הנראה, התורה באה ללמדנו באיסור כלאיים לכבד את השוֹנוּת שבין המינים, שלא לערבם באופן שפוגע ביכולתו של כל מין לחיות או לצמוח כפי טבעו. אמנם הכלאה גנטית מותרת, מפני שאין מדובר בחסימת מין בדרך צמיחתו, אלא ביצירת מין חדש. 

כלאיים בהרבעה וחריש כלאיים בהרבעה וחריש איסור סירוס בעלי חיים מצוות בבעלי חיים כללי איסורי צער בעלי חיים עצי פרי ואיסור עקירתם בל תשחית מותר להשחית לתועלת השחתת מאכלים וביזויים