כלאיים בהרבעה וחריש כלאי אילן כלאי זרעים שעטנז איסור הליכה בחוקות הגויים השחתת זקן איסור הקפת פְּאַת הראש איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער כתובת קעקע
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

איסור סירוס בעלי חיים

0.5 דק'

איסור סירוס בעלי חיים

האזן למושג:

מגמת הבריאה להוסיף חיים בעולם, כהמשך לכך אסור לסרס בעלי חיים זכרים, שאיברי ההולדה שלהם גלויים. אבל לגבי סירוס נקבות נחלקו, והדעה הרווחת שסירוסן אסור מדברי חכמים. כאשר יש צורך למנוע מבעלי חיים להתרבות, מותר למנוע זאת על ידי טיפול הורמונלי, ובשעת הדחק, על ידי עיקור הנקבות בזריקה או סתימת חצוצרות ולא בפגיעה ישירה באיברי הרבייה.

מצוות בבעלי חיים מצוות בבעלי חיים כללי איסורי צער בעלי חיים עצי פרי ואיסור עקירתם בל תשחית מותר להשחית לתועלת השחתת מאכלים וביזויים