מצוות ההלוואה קופת צדקה בבית העשירות הבאה על ידי מעשר ייעוד המעשר מצוות מעשר כספים המצווה במדינת רווחה האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב גבאי צדקה חכמים וצדיקים האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

שמיטת כספים

0.5 דק'

שמיטת כספים

האזן למושג:

כדי לסייע לעניים שלא הצליחו לשלם את חובותיהם, להשתחרר מעול החובות שעלולים למוטט אותם, קבעה התורה שאחת לשבע שנים, בתום שנת השמיטה, כל החובות יישמטו (יופקעו). בשלהי ימי בית המקדש השני, כשגברו הצרות ורבו העניים שלא יכלו להחזיר את חובם בזמן, נמנעו העשירים מלהלוות לעניים, כדי שלא יפסידו את כספם בשמיטה. לפיכך נקבע שהרוצים שחובם לא יושמט, יַלוו על ידי בית הדין בשטר שנקרא 'פְּרוֹזְבּוּל', ובכך לא יופקע חובם בשמיטה. ראוי לחכמי ומנהיגי ישראל, לשקול כיום היאך ראוי ליישם את רעיון מצוות 'שמיטת כספים'.

גמ"ח גמ"ח איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות