שמיטת כספים מצוות ההלוואה קופת צדקה בבית העשירות הבאה על ידי מעשר ייעוד המעשר מצוות מעשר כספים המצווה במדינת רווחה האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב גבאי צדקה חכמים וצדיקים האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

גמ"ח

0.5 דק'

גמ"ח

האזן למושג:

מנהג רווח בישראל, שכל קהילה מקימה קופת גמילות חסדים - גמ"ח, לצורך מתן הלוואות לנזקקים מבני הקהילה. חובה להקפיד שהאחראים על הגמ"ח יהיו חכמים ונאמנים, ויֵדעו לבדוק כל לוֹוה אם הוא באמת נזקק ואם יש ביכולתו להחזיר, ויֵדעו להתמודד עם לוֹוִים שמתקשים להחזיר את חובותיהם, מתי להתאמץ לגבות מהם את החוב ומתי לוותר להם.

איסור הלוואה בריבית איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות