האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

גבאי צדקה חכמים וצדיקים

0.5 דק'

גבאי צדקה חכמים וצדיקים

האזן למושג:

כאן אנו מגיעים לעוד כלל יסודי: הצדקה צריכה להינתן על ידי אדם שמכיר באופן אישי את העני ואת פרטי מצבו. מפני שכאשר נותנים צדקה לאנשים שאין מכירים את משפחתם, עבודתם, חובותיהם וחשבונות הבנק שלהם, יש חשש שהצדקה תינתן לרמאים או לעניים שאינם הגונים, כגון למכורים להימורים, לסמים, לאלכוהול או לסתם בזבזנים. והנותן צדקה לעניים שאינם הגונים - אין בידו מצווה אלא עבירה. גם כאשר הצדקה ניתנת לאנשים נזקקים באמת, כל זמן שהיא ניתנת על ידי אדם שאינו מכיר את העני היטב, יש חשש שבפועל יעמיק את מצוקתו, מפני שבמקום לעודדו לעבוד, ירגיל אותו להעדיף את הכסף הקל שבא מהצדקה. אבל באמת לא ייטב לעני מכך, הוא יהיה שפל בעיני עצמו ובעיני משפחתו, ויטמיע בילדיו מסורת של בטלנות וחוסר אמון ביכולתם לעבוד ולהתפרנס. לפיכך, הדרך הנאותה לסייע לעניים, על ידי גבאי צדקה חכמים ואחראים, שיֵדעו לברר מה באמת העני צריך, וכיצד ניתן לסייע לו באופן המיטבי. וזו הדרך שבה מערכת הרווחה במדינה צריכה לפעול.

האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב המצווה במדינת רווחה מצוות מעשר כספים ייעוד המעשר העשירות הבאה על ידי מעשר קופת צדקה בבית מצוות ההלוואה שמיטת כספים גמ"ח איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות