פיקוח נפש דוחה את כל המצוות פדיון שבויים מערכות ההצלה הציבוריות לא תעמוד על דם רעך איסור התאבדות עֶגְלָה עֲרוּפָה - אחריות מנהיגי הציבור רוצח בשגגה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

ייהרג ואל יעבור

0.5 דק'

ייהרג ואל יעבור

האזן למושג:

'פיקוח נפש' דוחה את כל המצוות, חוץ משלוש עבירות חמורות שפוגעות בחיים פגיעה אנושה, שעליהן אמרו: "ייהרג ואל יעבור". ואלו הן: שפיכות דמים, עבודה זרה, וגילוי עריות. שאם יציבו בפני אדם שתי אפשרויות: או שתרצח את פלוני או שנהרוג אותך - ייהרג ולא ירצח. וכן לגבי גילוי עריות ועבודה זרה. אמנם חובה על כל אדם לעשות הכל כדי להימלט ממצבים נוראים שכאלה, אבל אם לא הצליח להימנע, מוטלת עליו חובה למסור את נפשו למיתה. בזכות מסירות הנפש על קיום שלוש המצוות ששומרות על צלם אלוהים, זכה עם ישראל לקשר את חייו לערכי הנצח, לשרוד את כל הגלויות ולהמשיך ליצור ולהוסיף חיים וברכה. 

עוּבּר והפלה עוּבּר והפלה זהירות בדרכים מצוות מעקה מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן שמירת הבריאות ביקור חולים חולה סופני