עוּבּר והפלה ייהרג ואל יעבור פיקוח נפש דוחה את כל המצוות פדיון שבויים מערכות ההצלה הציבוריות לא תעמוד על דם רעך איסור התאבדות עֶגְלָה עֲרוּפָה - אחריות מנהיגי הציבור רוצח בשגגה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

זהירות בדרכים

0.5 דק'

זהירות בדרכים

האזן למושג:

חובה מהתורה על כל נהג והולך רגל לשמור על חוקי התנועה בדרכים. גם כשלא אירע דבר לנהג שעבר על חוקי התנועה, יש בידו עוון, בכך שסיכן עצמו ואחרים. ואפילו אם הוא נהג מיומן, וגם כשהוא נוסע במהירות עצומה ועובר על חוקי התנועה אין בנסיעתו סכנה - יש בידו עוון, מפני שהפר את חוקי התנועה ונעשה שותף ביצירת נורמה שלילית שבוודאי תגרום להרג ולפציעות. חובה על הורים להזהיר את ילדיהם הצעירים שקיבלו רישיון, שינהגו בזהירות ולא יגרמו מוות או פציעה בנהיגתם. מצווה על כל אדם שרואה את חברו שנוהג שלא בזהירות, לעוררו לסכנה שבנהיגתו. 

מצוות מעקה מצוות מעקה מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן שמירת הבריאות ביקור חולים חולה סופני