גברים ונשים בלימוד התורה הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה מצוות הלימוד לבוגרים גדרי מצוות תלמוד תורה
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים

0.5 דק'

מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים

האזן למושג:

מצווה על כל יהודי לכתוב לעצמו ספר תורה כשר בדיו על קלף, כדי שיוכל ללמוד בו כל ימי חייו. לאחר שהותר לכתוב את דברי התורה שבעל פה, ספר התורה המקודש כבר אינו משמש ללימוד אלא רק לקריאה הציבורית בתורה, והלימוד מתקיים בספרי קודש מודפסים. לפיכך המצווה כיום היא שכל אדם יקנה לעצמו את ספרי הקודש היסודיים והמועילים ללימודו ולהדרכתו בקיום התורה והמצוות, כדי שיוכל להגות בהם בכל יום, ובמיוחד בשבתות ובחגים. 

לימודי מדעים לימודי מדעים המחלוקת על שילוב לימודי מדע פרנסת תלמידי חכמים כבוד תלמידי חכמים המחלוקת על מימון תלמידי ישיבות התורה שבכתב והתורה שבעל פה סמכות ההכרעה תולדות מסירת התורה בישראל