מגורי נוכרים בארץ גבולות הארץ מוסר מלחמה שירות נשים קדושת המחנה גיוס בחורי ישיבה איסור הפחד צה"ל אהבת הארץ המצווה לגור בארץ חטא המרגלים של דורנו מדינת ישראל המלחמה על הארץ מצוות יישוב הארץ החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם מצב העם קובע את חיוב המצוות שביעית ויובל תרומות ומעשׂרות המצוות התלויות בארץ מקום קיום המצוות גילוי התורה בארץ ישראל ייחודה של ארץ ישראל מקום גילוי אמונת הייחוד
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

ממלכתיות

0.5 דק'

ממלכתיות

האזן למושג:

מצוות רבות נאמרו בתורה למלך ישראל, שלא יַרבה לו נשים, ולא יַרבה כסף וזהב וסוסים מעבר לנדרש למלכות, ושיכתוב לעצמו ספר תורה, ויקח עימו את ספר התורה לכל מקום אשר ילך, כדי שיזכור תמיד שהמלכות כפופה לחוק התורה ופועלת על פיו, וכדי שלא ירום לבבו על אחיו, אלא ינהג בהם בכבוד, ויזכור תמיד שתפקיד המלוכה לשרת את העם. אולם לא נאמרה מצווה מפורשת להעמיד מלך. מכאן למדנו, שעיקר המצווה, שעם ישראל יעמיד לעצמו מנהיגות ממלכתית, לפי הטוב והמתאים לעם באותה תקופה, בין אם זה יהיה במסגרת מלוכנית ובין אם דמוקרטית, העיקר שתהיה כפופה לחוק ולמוסר התורה, ותדאג לעם ולהגשמת חזונו. שכן בלא מנהיגות ראויה, בעלת סמכות ויכולת אכיפה לא ניתן להעמיד שופטים ושוטרים שישפטו צדק ויאכפו את החוק, ולא ניתן לקיים צבא שיגן על העם מפני אויביו, ולא ניתן לבנות את המקדש ולהגשים את חזון הקודש בישראל. 

סמכות השלטון סמכות השלטון הפרדת רשויות מלך המשיח