מקום קיום המצוות גילוי התורה בארץ ישראל ייחודה של ארץ ישראל מקום גילוי אמונת הייחוד
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

המצוות התלויות בארץ

0.5 דק'

המצוות התלויות בארץ

האזן למושג:

המצוות התלויות בארץ הן בראש ובראשונה המצוות הנוגעות לכלל ישראל: המצווה להחיל את הריבונות הישראלית על הארץ וליישבה, המצווה להקים צבא להגן על העם והארץ, והמצווה להקים שלטון ממלכתי לפיתוח החברה והכלכלה. מתוך כך המצווה להקים את בית המקדש וכל מערכת המצוות הקשורות אליו, ובכללן מצוות הכהנים והלוויים, ערי המקלט, טומאה וטהרה ועוד מצוות רבות. 

כמו כן בארץ ישראל יש מצווה להקים את מערכת המשפט השלימה, הכוללת בית דין גדול של שבעים ואחד (הסנהדרין הגדולה), ועוד בתי דין של עשרים ושלושה (סנהדרין קטנה) ובתי דין קטנים של שלושה - בכל אזור ועיר, ולצידם מערכת של שוטרים לאכיפת הדין. כמו כן רק בית דין שבארץ ישראל רשאי לקדש חודשים ולְעַבֵּר שנים ולקבוע בכך את מועדם של חגי ישראל. בנוסף, כדי לְמַנות דיינים שתהיה להם סמכות לדון בכל דיני התורה במלֹא תוקפם, צריך שרבותיהם יסמכו אותם, וסמיכה זו יכולה להתקיים רק בארץ ישראל. אמנם גם בזמן הגלות מצווה לקיים משפט כפי הנצרך לקיום הקהילה היהודית.

תרומות ומעשׂרות תרומות ומעשׂרות שביעית ויובל מצב העם קובע את חיוב המצוות החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם מצוות יישוב הארץ המלחמה על הארץ מדינת ישראל חטא המרגלים של דורנו המצווה לגור בארץ אהבת הארץ צה"ל איסור הפחד גיוס בחורי ישיבה קדושת המחנה שירות נשים מוסר מלחמה גבולות הארץ מגורי נוכרים בארץ ממלכתיות סמכות השלטון הפרדת רשויות מלך המשיח