הנצרות והאסלאם איסור עבודה זרה השילוב של שני הדיברות הראשונים האם האלילים הועילו? תכונת האמונה והנטייה לאלילות מתן תורה אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

חסידי אומות העולם

0.5 דק'

חסידי אומות העולם

האזן למושג:

גם מבין עובדי עבודה זרה היו אנשים צדיקים וחסידים, שהתחברו לצד הטוב שבאמונתם, ולכן גדולי ישראל התייחסו בכבוד לכל נוכרי, למרות שידעו שהוא עובד עבודה זרה, שכן אולי הוא חסיד ואולי יהיה חסיד. וכן למדו חכמים מעשים טובים מנוכרים, כמו למשל כיבוד הורים מִשַּׂר רומאי שעבד אלילים. קל וחומר ביחס לגויים שמאמינים בנצרות או באסלאם. וכן ידוע שמבין המאמינים האדוקים בנצרות ובאסלאם היו צדיקים וחסידים. שלא כמו הנוצרים והמוסלמים, שבדרך כלל סוברים שמי שאינו מקבל את דתם אינו יכול להיחשב צדיק וחסיד, ולא ייתכן שיקבל שכר בעולם הבא, לפי אמונתנו יש חסידים וצדיקים בין אומות ודתות שונות, ודרכם יתרוממו בהדרגה כל האומות והדתות לאמונה השלימה.

היחס לדתות השונות היחס לדתות השונות איסור כישוף וקסמים עבודות זרות בימינו גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני הבחירה החופשית סדרי הטבע הם התנאי לבחירה השלמת השכר והעונש בעולם הבא השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה מצב הגלות הברית האלוהית עִם ישראל חטא העגל וחטא המרגלים