חסידי אומות העולם הנצרות והאסלאם איסור עבודה זרה השילוב של שני הדיברות הראשונים האם האלילים הועילו? תכונת האמונה והנטייה לאלילות מתן תורה אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

היחס לדתות השונות

0.5 דק'

היחס לדתות השונות

האזן למושג:

לפי ההלכה מותר לכל עַם להקים לעצמו דת שתיתן מסגרת מתאימה לאופיו ולתרבותו, וזאת בתנאי שתהיה נקייה מאליליות על ידי שתהיה מחוברת לאמונה הטהורה בה' שמתגלה דרך עם ישראל, ולא תבטל את ערכי היסוד שבשבע מצוות בני נח, ולא תכפה את עצמה על אחרים. כלומר, חזון הגאולה אינו תובע את ביטולן של הדתות השונות, כולל הדגשת ערכים מסוימים כעיקריים, כפי מה שמתאים להשלמת אופיים של המאמינים בהם. התביעה היא להסיר את הרוע האלילי שבהן, שחוסם את גילוי הטוב השלם ומוביל לשתלטנות רצחנית. כמו שנאמר: "וַהֲסִרֹתִי דָמָיו מִפִּיו וְשִׁקֻּצָיו מִבֵּין שִׁנָּיו, וְנִשְׁאַר גַּם הוּא לֵאלוֹהֵינוּ" (זכריה ט, ז). 

איסור כישוף וקסמים איסור כישוף וקסמים עבודות זרות בימינו גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני הבחירה החופשית סדרי הטבע הם התנאי לבחירה השלמת השכר והעונש בעולם הבא השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה מצב הגלות הברית האלוהית עִם ישראל חטא העגל וחטא המרגלים