סעודה מפסקת מנהגי אבלות בתשעת הימים שלושת השבועות ותשעת הימים הצומות הקלים צום גדליה - ג' בתשרי תשעה באב שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

כלל דיני תשעה באב

0.5 דק'

כלל דיני תשעה באב

האזן למושג:

צום תשעה באב שווה לצום יום הכיפורים, שאף הוא נמשך יממה שלימה, ואסורים בו בחמישה עינויים: א) אכילה ושתייה, ב) רחיצה, ג) סיכה, ד) נעילת הסנדל, ה) תשמיש המיטה (יחסי אישות). וכל דיני צום תשעה באב כדיני יום הכיפורים שהתבארו לעיל (לה, יג). אמנם כיוון שדין צום תשעה באב מדברי חכמים, חולים פטורים מלצום בו, ואילו ביום הכיפורים חייבים, כל עוד אין בצום סכנת נפשות (לעיל לה, ט-י). מנגד, ישנה חומרה בצום תשעה באב על פני יום הכיפורים, שבצום תשעה באב יש גם מנהגי אבלות, ואילו יום הכיפורים, מלבד שהוא יום צום, הוא יום חג.

חולים חולים מנהגי אבלות בתשעה באב דין יום עשירי באב דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה ט"ו באב