דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה דין יום עשירי באב מנהגי אבלות בתשעה באב חולים כלל דיני תשעה באב סעודה מפסקת מנהגי אבלות בתשעת הימים שלושת השבועות ותשעת הימים הצומות הקלים צום גדליה - ג' בתשרי תשעה באב שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

ט"ו באב

0.5 דק'

ט"ו באב

האזן למושג:

כמה אירועים משמחים אירעו בט"ו באב, ועיקר שמחתו, שהוא נקבע כיום שידוכים, שבו הרווקים והרווקות צריכים לקדם את עצמם לקראת הקמת משפחתם באהבה ובשמחה. ויש בכך גם תיקון ונחמה לחורבן, מפני שבכל משפחה שמקימים בישראל, בני הזוג בונים נדבך נוסף בבניין הארץ, ירושלים והמקדש.