מוקצה הליכה בשבת והתעמלות הכנה משבת לחול וסידור הבית המותר והאסור בקריאה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

משחקים לילדים

0.5 דק'

משחקים לילדים

האזן למושג:

מצווה לחנך את הקטנים ללמוד תורה בשבת, ומצווה לכל קהילה לייסד שיעורים רבים לילדים בשבת. יחד עם זאת, מותר לילדים לשחק בשבת. בכלל ההיתר - משחקי קופסה כדוגמת שחמט, דמקה ומשחקי זיכרון, ובתנאי שלא יהיה למנצח רווח ממשי של כסף או מאכל. לגבי מבוגרים נחלקו: יש אוסרים ויש מתירים ובלבד ששעות לימוד התורה לא ייפגעו. 

כל משחק שכולל כתיבה או הדבקה, גזירה או קשירה אסור בשבת. אבל מותר לקטנים להרכיב פאזל או ליצור מילים על ידי חיבור אותיות זו לזו או על גבי לוח. כמו כן מותר לילדים לשחק באבני לגו, לבנות מהן צורות ולפרקן. אבל אסור לבנות מחלקי פלסטיק מטוסים ואוניות שדורשים דייקנות מרובה ונועדו להתקיים זמן רב. מותר למתוח קפיץ של מכונית צעצוע כדי שתיסע מעט, ובתנאי שלא תצפצף או תדליק נורות. אסור לשחק בכל המשחקים שמופעלים בסוללות. אסור לקטנים לשחק בשבת בצעצועים של כלי נגינה. אבל מותר לתת לתינוק צעצוע שמשמיע קול בעת שמנענעים אותו או לוחצים עליו.

איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי היחס החמור לחילול שבת בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור') פיקוח נפש דוחה שבת הנסיעה לבית חולים פעילות צבאית ומשטרתית בשבת חולה רגיל