מצוות השתייה, השמחה והסעודה השמחה והחסד קריאת המגילה חג הפורים זמן הפרזים וזמן המוקפים חומה נס הפורים קיום המצווה בפועל מצוות מחיית עמלק מדיני חודש אדר
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מצוות השתייה כיצד

0.5 דק'

האזן למושג:

שתי שיטות עיקריות במצוות השתייה: יש אומרים, שהמצווה היא לשתות יותר מהרגיל, עד שיהיה שתוי ושמח, אבל לא יגיע למדרגת שיכור שעלול להתנהג באופן שאינו מכובד. ויש אומרים שהמצווה להשתכר ממש, באופן שיתכן שיתנהג באופן פחות מכובד, ולעיתים אף יתבזה מעט מתוך שמחתו. אמנם מי שחושש שמתוך שכרותו הוא עלול להתבזות מדי או לעשות מעשים אסורים, עליו להימנע מלהשתכר. למעשה, כל אדם צריך לבחור בעצמו את הדרך שבה יוכל לשתות ולשמוח. גם לנשים יש מצווה להרבות בשתיית יין המשמח, אלא שנכון לנשים להיזהר יותר משכרות, שהשכרות גנאי לנשים יותר מלגברים. 

משמעות מצוות השתייה משמעות מצוות השתייה תחפושות מתנות לאביונים משלוח מנות מדיני משלוח מנות ומתנות לאביונים שמחת הפורים מאירה את כל השנה