זמן הפרזים וזמן המוקפים חומה נס הפורים קיום המצווה בפועל מצוות מחיית עמלק מדיני חודש אדר
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

חג הפורים

0.5 דק'

חג הפורים

האזן למושג:

לזכר הנס קבעו אנשי כנסת הגדולה, הם בית הדין הגדול שהיה בראשית תקופת בית המקדש השני, את חג הפורים לדורות. ארבע מצוות ישנן בפורים: א) קריאת המגילה. ב) משתה ושמחה. ג) משלוח מנות איש לרעהו. ד) מתנות לאביונים. 

נוהגים ללבוש בליל פורים וביומו בגדי חג, ואין עובדים בפורים. ורק כדי למנוע הפסד גדול או לצורך שמחת הפורים, מותר לעבוד. אומרים 'על הניסים' בתפילה ובברכת המזון.

קריאת המגילה קריאת המגילה השמחה והחסד מצוות השתייה, השמחה והסעודה מצוות השתייה כיצד משמעות מצוות השתייה תחפושות מתנות לאביונים משלוח מנות מדיני משלוח מנות ומתנות לאביונים שמחת הפורים מאירה את כל השנה