זמן ההדלקה מקום ההדלקה הנרות מצוות הדלקת נרות חנוכה הודאה ושמחה האור שמאיר את החושך - תורה שבעל פה ההישגים הרוחניים לדורות משברים בבית חשמונאי מרד החשמונאים מלכות יוון וגזרותיה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

הדלקה בבית כנסת ובמקומות ציבוריים

0.5 דק'

הדלקה בבית כנסת ובמקומות ציבוריים

האזן למושג:

נוהגים להדליק נרות חנוכה גם בבית הכנסת. כמו כן רבים נוהגים להדליק נרות בברכה בכל מקום שמתאספים בו אנשים, כגון חתונה, בר מצווה, בת מצווה, מסיבת חנוכה או שמיעת הרצאה. המדליק בבית כנסת או במקום ציבורי חייב להדליק גם בביתו.

ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות