מלאכת הַבְעָרָה תופר, מדביק, קושר וקורע כיבוס רחצה בשבת מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש איפור הפנים הטיפול בגוף מלאכת לש מלאכת טוחן מלאכת בורר מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

חשמל

1 דק'

האזן למושג:

בכלל איסור מלאכת הבערה אסור להדליק נורה חשמלית, וכן אסור להפעיל מכשיר שעובד על חשמל, כגון טלפון, פעמון, רמקול, מזגן ומחשב. 

שעון-שבת: כיוון שאיסורי השבת חלים מעת כניסת השבת, מותר לפני כניסת השבת לכוון שעון-שבת שיפעיל את התאורה או החימום או המיזוג בשעות הרצויות בשבת. למשל, ניתן להדליק לפני כניסת השבת את אורות הבית, ולכוון את שעון-השבת כך שיכבה אותם לקראת שעת השינה, ושוב ידליקם לקראת סעודת שחרית, ולאחר סיום הסעודה יכבה אותם ושוב ידליקם לקראת סעודה שלישית. כמו כן ניתן להתקין שעון-שבת על שקע, ולחבר אליו תנור חשמלי או מזגן, ולכוון את השעון באופן שידליק ויכבה אותם בשעות הרצויות. דחיית פעילות השעון על ידי הזזת הזיזים: כאשר מתעורר צורך לדחות את כיבוי האור או החימום, מותר לעשות זאת על ידי דחיית זמן הכיבוי בשעון-השבת. וכן בבוקר כאשר מעוניינים שהאורות או המזגן יתחילו לפעול מאוחר יותר, מותר להמשיך את הזמן שבו הם מנותקים מזרם החשמל. כלומר, מותר להמשיך את המצב הקיים, אבל אסור להקדים את השינוי. ורק בשעת הדחק, כאשר אירע מקרה שיש צורך גדול להקדים את הפעולה, מותר לעשות זאת, ובתנאי שיעברו לפחות עשר דקות עד הכיבוי או ההדלקה בפועל, שאז פעולה זו נקראת 'גרמא' (לעיל ה).

מכשירים חשמליים מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת