מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

ביצים

0.5 דק'

ביצים

האזן למושג:

ביצים של מין טהור - כשרות, כדוגמת ביצי תרנגולת. וביצים של מין טמא - אסורות באכילה. ביצים כשרות שאפרוח החל להתפתח בהן אסורות, וכבר בהופעת טיפת הדם הראשונה בהתפתחות האפרוח הביצה נאסרה. אמנם כל זה ייתכן בביצים מופרות, היינו של תרנגולות שנמצאות עם תרנגולים זכרים. אבל אם נמצא דם בביצים שאינן מופרות, כיוון שלא יכול להתפתח מהן אפרוח, הביצים מותרות, ורק את הדם מסירים. כיום למעלה מ-97% מהביצים הנמכרות בשווקים אינן מופרות, ואין צריך לחשוש שמא יש בהן דם. 

חָלָב חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים