איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

אכילת בשר

2 דק'

אכילת בשר

האזן למושג:

מתחילה הכוונה היתה שמאכלו של האדם יהיה מן הצומח, אולם החטאים גברו והיקום כולו חרב במבול, ורק נח ובניו וכל אשר איתו בתיבה ניצלו ממי המבול. כשיצאו מהתיבה הטיל עליהם ה' לבנות את העולם מן היסוד, בהקפדה על שבע המצוות שהן הבסיס למוסר האנושי. רק לאחר שמערכת המוסר הבסיסית שבין אדם לחברו תיבנה כראוי, יוכל האדם להמשיך להתעלות ביחסיו המוסריים כלפי בעלי חיים. לשם כך, היה צורך לקבוע גבול ברור בין האדם שנברא בצלם אלוהים לבין בעלי החיים, כדי להדגיש את ייעודו ואחריותו של האדם, שרק עליו מוטלת המשימה לתקן את העולם ולרוממו. לפיכך, לאחר המבול הותר לבני האדם לאכול בשר בעלי חיים, תוך אזהרה חמורה, שלא לרצוח אדם שנברא בצלם אלוהים. ואף שהותר לאכול בשר, למדנו בתורה שנכון לאדם לרסן את תאוותו שלא לאכול הרבה בשר, וכן עולה מהאיסורים הרבים המלווים את היתר אכילת הבשר, כפי שנלמד בהמשך. הוסיפו חכמי הקבלה, שבמצבנו הנוכחי ישנו ערך באכילת בשר, מפני שבעקבות החטא, העולם כולו ירד ממדרגתו. הדומם, הצומח, החי והמדבר, כולם נפלו ממדרגתם ונתערב בהם רע. וכאשר ישראל אוכלים מבשרם של בעלי החיים על פי כללי הלכות כשרות, מתוך כוונה להתחזק בעבודת ה', הרע שבבשר נפרד מהטוב ויוצא כפסולת, והטוב שבו מתעלה ונספג בגופם ונותן להם כוח לעשות מעשים טובים. וכך על ידי סולם המזון מחזירים את העולם אל מדרגתו הראשונה. תיקון זה נעשה במיוחד באכילת בשר בסעודות שבת ויום טוב ושאר סעודות מצווה כשמחת חתונה וברית. 

כתב הרב קוק, שלפי רמתנו המוסרית הנוכחית אין לעודד אנשים להימנע מאכילת בשר, כי ההתחשבות בצערם של בעלי החיים עלולה להיות על חשבון התחשבות בצערם של בני אדם. שכן ברור שיש הבדל עצום בין מעלת האדם לבעלי החיים, שהאדם נברא בצלם אלוהים, ודעתו ורגשותיו מפותחים, וכשמעוללים לו עוול הוא נפגע לאין ערוך יותר מבעלי החיים, ומאידך, כאשר בני האדם נוהגים זה עם זה בהגינות ואהבה, נוצרת ביניהם הפריה שיכולה להביא גאולה לעולם. לפיכך, כדי להדגיש את התביעה המוסרית של "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ" (ויקרא יט, יח) ו"מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך", הורתה לנו התורה לוותר לעת עתה על האידיאל המוסרי שלא לפגוע בבעלי חיים, והתירה לשחוט בעלי חיים כדי לאוכלם. אבל לעתיד לבוא, העולם כולו יתרומם, וגם בעלי החיים יתעלו ויתפתחו, ומעלתם המוסרית תשתנה לגמרי, וכדברי הנביא: "וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ, וְנָמֵר עִם גְּדִי יִרְבָּץ, וְעֵגֶל וּכְפִיר וּמְרִיא יַחְדָּו, וְנַעַר קָטֹן נֹהֵג בָּם" (ישעיהו יא, ו). אז יהיה אסור להרוג בעלי חיים כדי לאכול מבשרם, וגם לא יתאוו לכך.

המינים המותרים והאסורים המינים המותרים והאסורים שחיטה בשר כשר וחָלָק חֵלֶב גיד הַנָּשֶׁה איסור דם והכשרת הבשר מתנות לכהנים מבעלי חיים ביצים חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים