השביתה והאמונה שבת, ישראל ויציאת מצרים
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

שָׁמוֹר וזָכוֹר

0.5 דק'

שָׁמוֹר וזָכוֹר

האזן למושג:

על שתי מצוות השבת עומדת: 'זכור' ו'שמור' - "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" (שמות כ, ז), "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" (דברים ה, יא). ב'שמור' נצטווינו לשבות מעשיית כל מלאכה, ועל ידי כך נוצר חלל פנוי שאותו נצטווינו למלא בתוכן חיובי של מצוות 'זכור', שעניינה זכירת יסודות האמונה וקדושת השבת ולימוד תורה. 

ששת הימים והשבת ששת הימים והשבת שבת שלום ואחדות נרות השבת לימוד תורה בשבת פרשת השבוע תפילות השבת ההכנות לשבת סעודות ועבודה ביום שישי זמן כניסת השבת וצאתה קבלת שבת בהדלקת הנרות למנהג נשים נשים ונרות השבת כללי מצוות הדלקת הנרות 'קבלת שבת' לגברים מצוות זכור מצוות הקידוש דיני הקידוש ומנהגיו מצוות עונג שבת פרטי מצוות הסעודות שינה בשבת הבדלה סעודת 'מלווה מלכה'