שָׁמוֹר וזָכוֹר השביתה והאמונה שבת, ישראל ויציאת מצרים
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

ששת הימים והשבת

0.5 דק'

ששת הימים והשבת

האזן למושג:

כשם שיש באדם גוף ונשמה, כך יש לשבוע גוף ונשמה. שבת היא הנשמה וימי החול הם הגוף. ככל שערכם של המעשים שאדם יעשה במשך ימי החול יהיה גדול יותר, כך יזכה להתעלות יותר בשבת, שהשבת היא הפנימיות של השבוע. וככל שיתעלה יותר בשבת, כך יוכל להעניק יותר משמעות וקדושה לששת ימי המעשה שלאחר השבת. ביאר המהר"ל מפראג, שרעיון השבת רמוז במספר הימים: כל דבר גשמי יש לו שישה צדדים, מעלה ומטה וארבעה צדדים כנגד רוחות העולם, והמספר שבע מבטא את הפנימיות שלו. כך העולם הגשמי נברא בשישה ימים, וביום השביעי נבראה השבת שהיא פנימיותו המקודשת.

שבת שלום ואחדות שבת שלום ואחדות נרות השבת לימוד תורה בשבת פרשת השבוע תפילות השבת ההכנות לשבת סעודות ועבודה ביום שישי זמן כניסת השבת וצאתה קבלת שבת בהדלקת הנרות למנהג נשים נשים ונרות השבת כללי מצוות הדלקת הנרות 'קבלת שבת' לגברים מצוות זכור מצוות הקידוש דיני הקידוש ומנהגיו מצוות עונג שבת פרטי מצוות הסעודות שינה בשבת הבדלה סעודת 'מלווה מלכה'