- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

שבת

שבת מנוחה - השלמת הבריאה, שבת, ישראל ויציאת מצרים, השביתה והאמונה, שָׁמוֹר וזָכוֹר, ששת הימים והשבת, שבת שלום ואחדות, נרות השבת, לימוד תורה בשבת, פרשת השבוע, תפילות השבת, ההכנות לשבת, סעודות ועבודה ביום שישי, זמן כניסת השבת וצאתה, קבלת שבת בהדלקת הנרות למנהג נשים, נשים ונרות השבת, כללי מצוות הדלקת הנרות, 'קבלת שבת' לגברים, מצוות זכור, מצוות הקידוש, דיני הקידוש ומנהגיו, מצוות עונג שבת, פרטי מצוות הסעודות, שינה בשבת, הבדלה, סעודת 'מלווה מלכה'

שבת מנוחה - השלמת הבריאה

שבת, ישראל ויציאת מצרים

השביתה והאמונה

שָׁמוֹר וזָכוֹר

ששת הימים והשבת

שבת שלום ואחדות

נרות השבת

לימוד תורה בשבת

פרשת השבוע

תפילות השבת

ההכנות לשבת

סעודות ועבודה ביום שישי

זמן כניסת השבת וצאתה

קבלת שבת בהדלקת הנרות למנהג נשים

נשים ונרות השבת

כללי מצוות הדלקת הנרות

'קבלת שבת' לגברים

מצוות זכור

מצוות הקידוש

דיני הקידוש ומנהגיו

מצוות עונג שבת

פרטי מצוות הסעודות

שינה בשבת

הבדלה

סעודת 'מלווה מלכה'