הדין על העולם הזה ועל העולם הבא זמני הדין והשתלשלותו ימי אלול
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

פרטי הדין בעולם הזה

1 דק'

פרטי הדין בעולם הזה

האזן למושג:

יש אדם שמלידתו גורל ייעודו להיות עשיר ולהתמודד עם היצר הנלווה לכך, וגם אם יַרבה לחטוא, יהיה עשיר. וכל מה שדנים אותו בבית דין של מעלה על מעשיו, משפיע על תנאי חייו כעשיר - האם ישמח בעושרו או יתייסר מדאגות עבורו, האם יהיה לו עושר כזה שיעמיד אותו בניסיונות קשים או עושר שיסייע לו לקיים מצוות ולעשות מעשים טובים ולזכות לחיי עולם הבא. ויש מי שגורל ייעודו להתמודד עם עוני, וגם אם ירבה זכויות יישאר עני. ודינו על השאלה האם העוני יהיה נורא או נסבל, האם עוניו יועיל לו לעבודת ה' או יפריע לו. ולעיתים רחוקות, גם כאשר הגורל נחרץ, על ידי זכויות מיוחדות או חטאים חמורים, יכול אדם לשנות את גורל ייעודו. ופעמים שהגורל אינו נחרץ, אלא רק קובע את הכיוון ומאפשר שינויים, ואזי הדין יכול להשפיע גם על מי שגורלו להיות עשיר, אם יהיה אמיד או עשיר מאוד, וכן על העני אם יהיה דחוק מעט או אביון. 

ויש אנשים שאין להם ייעוד מיוחד להיות עניים או עשירים, ועל כן גורלם אינו קבוע, ואם יבחרו בטוב בעניינים הקשורים לממון וצדקה, יהיו ראויים על פי הדין להיות עשירים כדי שיוכלו להמשיך להשפיע טוב על ידי עושרם. ולעיתים גלוי לפני ה' שאם אדם פלוני יזכה בעושר, הוא או בני משפחתו ייטו לחטוא בגאווה, תאווה וקמצנות. ואזי כיוון שהדבקות בה' והמעשים הטובים הם העיקר, ובהם תלויים חיי העולם שלו, מרחמים עליו ודנים אותו לקשיי פרנסה, ומצילים אותו בכך מן הניסיון הקשה כדי שיזכה לחיים ערכיים בעולם הזה ולשָׂכר גדול בעולם הבא. ואם לא זכה שירחמו עליו, נותנים לו עושר שיעמיד אותו בניסיונות קשים שעלולים להורידו לשאול תחתיות. בהכרעת הדין נשקלת גם ההתמודדות שנדרשת לאדם כדי לבחור בטוב ולהימנע מהרע. יש אנשים שמצד גורל ייעודם נבראו עם יצר רע חזק מאוד, או שגדלו בסביבה קשה ורעה, וגם אם יצליחו ללמוד רק מעט תורה ולעשות רק מעט מעשים טובים, יש לכך ערך עצום, ויזכו לשָׂכר מרובה. וכפי שאמרו חכמים: "לפום צערא - אגרא" (לפי הצער - השכר). ויש שיצרם הטוב חזק וגדלו בסביבה טובה, ואם יחטאו - ייענשו בחומרה. (על משמעות הגורל והבחירה ראו לעיל טו, טו).

שני ימים של ראש השנה שני ימים של ראש השנה יום הזיכרון יום תרועה ומצוות שמיעת השופר משמעות התרועה והתקיעה דיני התקיעה השופר ראש השנה שחל בשבת המלכת ה' בתפילות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה