- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

ימי אלול

1 דק'

ימי אלול

האזן למושג:

ככל שאדם מקדים להתעורר בתשובה כך עדיף, לכן כהקדמה לימים הנוראים, נוהגים כבר בחודש אלול ללמוד דברי מוסר ולערוך חשבון נפש ולומר סליחות. כדי לעורר את הלבבות נוהגים לתקוע בשופר בימי חודש אלול - למנהג יוצאי אשכנז בסיום תפילת שחרית, ולמנהג יוצאי ספרד בעת אמירת הסליחות. ימי אלול ועשרת ימי תשובה מתאימים במיוחד לחזרה בתשובה, שכן מצינו שבימים אלו התרצה ה' למחול לישראל על חטא העגל. שבראש חודש אלול עלה משה רבנו להר סיני, ועמד לפני ה' ארבעים יום בתפילה ובתחנונים לבקש סליחה על ישראל, וביום הכיפורים נתקבלה תפילתו.

אמירת סליחות: מנהג רבים מישראל, עוד מימות הגאונים, לומר 'סליחות' בעשרת ימי התשובה, ולהתחנן לפני ה' שירחם על עמו ויקבץ את נדחי ישראל מארבע קצוות הארץ, וישיבנו אליו בתשובה שלימה, ונזכה לבנות את בית המקדש ולהאיר את העולם כולו באור אמונתו ותורתו. רבים מיוצאי ספרד נוהגים להקדים ולומר סליחות מתחילת חודש אלול, ויוצאי אשכנז מתחילים ממוצאי שבת שלפני ראש השנה. כיוון שמנהג אמירת סליחות החל בימי הגלות, ההבדלים בנוסח הסליחות בין העדות גדולים.

הזמן הטוב לאמירת הסליחות - בין חצות הלילה לעלות השחר, שהוא זמן רחמים ורצון, זמן של ציפייה לקראת עליית האור וגילוי דבר ה' בעולם. ובשעה זו שאנשים רגילים לישון בה, העולם נקי ושקט ממחשבות ומעשים רעים, והתפילה יוצאת מעומק הלב ובוקעת את המחיצות ומתקבלת. תפילת הסליחות היא רשות, ואין חובה להשתתף בה. ומי שהקימה לסליחות תגרום שלא יוכל למלא את חובותיו לעבודתו או למשפחתו, עדיף שלא יקום.

זמני הדין והשתלשלותו זמני הדין והשתלשלותו הדין על העולם הזה ועל העולם הבא פרטי הדין בעולם הזה שני ימים של ראש השנה יום הזיכרון יום תרועה ומצוות שמיעת השופר משמעות התרועה והתקיעה דיני התקיעה השופר ראש השנה שחל בשבת המלכת ה' בתפילות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה