חידון ראש השנה

מדוע דווקא בימים הנוראים התשובה מתקבלת יותר?