זמני הדין והשתלשלותו ימי אלול
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

הדין על העולם הזה ועל העולם הבא

0.5 דק'

הדין על העולם הזה ועל העולם הבא

האזן למושג:

ימי הדין הם על החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שאם אדם נידון ל'חיים', הכוונה שבנוסף לכך שיזכה לברכה בבריאות ופרנסה, המאורעות שיעברו עליו יהיו כאלה שיסייעו לו להתקרב לה' בתורה, במצוות ובמעשים טובים, ואם ישכיל לבחור בטוב - יזכה על ידם לחיי העולם הבא. ואם ידונו אותו חס ושלום ל'מיתה', בנוסף לכך שבריאותו ופרנסתו יתמעטו, יזדמנו לו ניסיונות ואירועים שעלולים להרחיקו מה' ולאבדו מן העולם הבא.

פרטי הדין בעולם הזה פרטי הדין בעולם הזה שני ימים של ראש השנה יום הזיכרון יום תרועה ומצוות שמיעת השופר משמעות התרועה והתקיעה דיני התקיעה השופר ראש השנה שחל בשבת המלכת ה' בתפילות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה