משמעות התרועה והתקיעה יום תרועה ומצוות שמיעת השופר יום הזיכרון שני ימים של ראש השנה פרטי הדין בעולם הזה הדין על העולם הזה ועל העולם הבא זמני הדין והשתלשלותו ימי אלול
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

דיני התקיעה

0.5 דק'

דיני התקיעה

האזן למושג:

נוהגים לקיים את התקיעות בציבור יחד עם תפילת המוסף, ומי שאינו יכול להשתתף בתקיעות הציבוריות, יכול לקיימן במשך כל היום. כדי לקיים את המצווה צריכים לשמוע סדרה מלאה של שלושים תקיעות. כדי להדר במצווה, תיקנו חכמים לציבור לתקוע עוד סדרה של שלושים תקיעות לפני תפילת המוסף. בנוסף, נהגו ברוב הקהילות להדר ולתקוע עוד ארבעים תקיעות, כדי שבסך הכל ישמעו מאה תקיעות. צריך לשמוע כל תקיעה מתחילתה ועד סופה, לפיכך, הקהל צריך לשמור על שקט גמור בעת התקיעות, והנצרך להשתעל, יתאפק עד סיום התקיעות. לגברים מצווה זו היא חובה ולנשים מצוות רשות, ומנהג רוב נשות ישראל לקיים את המצווה.

השופר השופר ראש השנה שחל בשבת המלכת ה' בתפילות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה