שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

תשעה באב

0.5 דק'

תשעה באב

האזן למושג:

בתשעה באב נחרב בית המקדש הראשון. כחמש מאות שנה לאחר מכן, שוב בתשעה באב, נחרב בית המקדש השני. כשישים וחמש שנה לאחר מכן, שוב ביום זה, נפלה ביתר במרד בר כוכבא, ונחרשה העיר ירושלים. 

שנים רבות קודם לכן, עוד בדור המדבר, ביום תשעה באב אירע חטא המרגלים - חטא הבגידה בארץ ישראל, שבעקבותיו נגזר על כל אותו הדור למות במדבר, ורק בניהם זכו להיכנס לארץ. לא זו בלבד, אלא אמר הקב"ה: אתם בכיתם ביום זה בכיה של חינם, ואני אקבע לכם בו בכיה לדורות, שאם לא תתקנו את חטא המרגלים, ביום זה ייחרב בית המקדש. וכיוון שלא זכינו לתקן את חטא המרגלים ביישוב הארץ כהדרכת התורה, נחרבו בו שני בתי המקדש (ראו לעיל טו, כב, על חטא המרגלים, ולעיל יז, יד, על המשך החטא ותוצאותיו בדורות האחרונים).

צום גדליה - ג' בתשרי צום גדליה - ג' בתשרי הצומות הקלים שלושת השבועות ותשעת הימים מנהגי אבלות בתשעת הימים סעודה מפסקת כלל דיני תשעה באב חולים מנהגי אבלות בתשעה באב דין יום עשירי באב דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה ט"ו באב