תשעה באב שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

צום גדליה - ג' בתשרי

0.5 דק'

צום גדליה - ג' בתשרי

האזן למושג:

אחר חורבן בית המקדש הראשון והגליית העם לבבל, מינה מלך בבל את גדליה בן אחיקם למושל על היהודים שנותרו ביהודה. לזמן מה היה נראה כי היהודים העניים שנשארו בארץ מתאוששים מהחורבן ומעבדים את שדותיהם וכרמיהם, ומכינים תשתית לצמיחה חדשה של ישראל. אולם מלך בני עמון שרצה להשבית את שארית ישראל, שלח את ישמעאל בן נתניה לרצוח את גדליה בן אחיקם. כמה משרי החיילים שהיו עם גדליה הזהירוהו מפני ישמעאל, ואף הציעו להרוג אותו בטרם יבצע את זממו. אולם גדליה לא האמין להם והאשימם כמי שטופלים שקר על ישמעאל. לבסוף רצח ישמעאל את גדליה ואת האנשים שהיו איתו, ובכך נתבטלה הגחלת האחרונה של שלטון ישראל בארץ, ושארית ישראל התפזרה (ירמיהו מ-מב). 

הצומות הקלים הצומות הקלים שלושת השבועות ותשעת הימים מנהגי אבלות בתשעת הימים סעודה מפסקת כלל דיני תשעה באב חולים מנהגי אבלות בתשעה באב דין יום עשירי באב דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה ט"ו באב