מנהגי אבלות בתשעה באב חולים כלל דיני תשעה באב סעודה מפסקת מנהגי אבלות בתשעת הימים שלושת השבועות ותשעת הימים הצומות הקלים צום גדליה - ג' בתשרי תשעה באב שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

דין יום עשירי באב

0.5 דק'

דין יום עשירי באב

האזן למושג:

בתשעה באב לפנות ערב הציתו האויבים אש בבית המקדש, והיה בית המקדש נשרף במשך כל יום י' באב, לכן רבים נוהגים להמשיך את מנהגי האבלות של תשעת הימים ביום עשירי באב, ונמנעים מאכילת בשר ושתיית יין, לבישת בגדים מכובסים ושמיעת מוזיקה משמחת. ויש מחמירים בזה עד חצות יום עשירי ולא בכולו.

דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה ט"ו באב