- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

צומות החורבן

תקנת הצומות, עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, צום גדליה - ג' בתשרי, הצומות הקלים, שלושת השבועות ותשעת הימים, מנהגי אבלות בתשעת הימים, סעודה מפסקת, כלל דיני תשעה באב, חולים, מנהגי אבלות בתשעה באב, דין יום עשירי באב, דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה, ט"ו באב

תקנת הצומות

עשרה בטבת

שבעה עשר בתמוז

תשעה באב

צום גדליה - ג' בתשרי

הצומות הקלים

שלושת השבועות ותשעת הימים

מנהגי אבלות בתשעת הימים

סעודה מפסקת

כלל דיני תשעה באב

חולים

מנהגי אבלות בתשעה באב

דין יום עשירי באב

דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה

ט"ו באב