- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

המותר והאסור בקריאה

0.5 דק'

המותר והאסור בקריאה

האזן למושג:

אסור לקרוא מסמכי חול, כדוגמת שטרות הלוואה וקנייה, חשבונות בנק, חשמל ומים, ומחירי מוצרים שרשומים על מודעות וליד מוצרים שבחלון הראווה. אין לקרוא בשבת סיפורים עצובים שפוגמים בשמחת השבת. מותר לקרוא מאמרים מחכימים בעיתונים, אבל אסור לקרוא פרסומות לדברים שהקורא מתעניין בקנייתם או מאמרי הדרכה בענייני עסקים והשקעות. גם כשקוראים בדברי חול מותרים, צריך להיזהר שהקריאה לא תהיה על חשבון השעות שצריך להקדיש בשבת ללימוד התורה (לעיל כו, ח).

הכנה משבת לחול וסידור הבית הכנה משבת לחול וסידור הבית הליכה בשבת והתעמלות מוקצה משחקים לילדים איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי היחס החמור לחילול שבת בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור') פיקוח נפש דוחה שבת הנסיעה לבית חולים פעילות צבאית ומשטרתית בשבת חולה רגיל