הכנה משבת לחול וסידור הבית המותר והאסור בקריאה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

הליכה בשבת והתעמלות

0.5 דק'

הליכה בשבת והתעמלות

האזן למושג:

העולם מלא חסרונות, שכדי להשלימם, בכל ימות החול אנו אצים ורצים. אולם ביום השבת, שהוא מעֵין עולם הבא, עלינו להביט במבט של אמונה ומנוחה על הטוב שבבריאה, ולשבות כאילו הכל כבר מתוקן, ואין לנו יותר צורך להיחפז. מצווה שעמדה עקרונית זו תבוא לידי ביטוי גם בצורת ההליכה שתהיה בנחת. לפיכך, אסור לרוץ בשבת או ללכת מהר כדרך חול. אמנם ההולך לשמוע שיעור תורה או להתפלל, מצווה שיזדרז ואפילו ירוץ. כי אין בריצה זו פגיעה בכבוד השבת, אלא להיפך, ביטוי לאופייה, שיש בה מנוחה מטרדות העולם הזה והעצמת הרצון והמרץ להתעלות בתורה ובמצוות. 

כשיורד גשם מותר לרוץ כדי להינצל ממנו. וכן מותר לרוץ כדי לראות דבר מענג. וכן מותר לילדים שנהנים מכך, לרוץ ולשחק במשחקי ריצה. וכן מותר למבוגרים לקפוץ להנאתם עם ילדים קטנים כדרך משחק. מותר ללכת בשבת לשם בריאות, ובתנאי שמדובר בהליכה רגילה ולא מהירה, כדרך אנשים שנהנים לטייל.

אסור לרכוב על אופניים בשבת, וכן אסור לשחק במשחקי כדורגל, כדורסל או טניס, משום שזה מעשה חול ('עוּבְדִין דְחוֹל').

מוקצה מוקצה משחקים לילדים איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי היחס החמור לחילול שבת בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור') פיקוח נפש דוחה שבת הנסיעה לבית חולים פעילות צבאית ומשטרתית בשבת חולה רגיל