- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

צביון השבת

המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה, המותר והאסור בקריאה, הכנה משבת לחול וסידור הבית, הליכה בשבת והתעמלות, מוקצה, משחקים לילדים, איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת, אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי, היחס החמור לחילול שבת, בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור'), פיקוח נפש דוחה שבת, הנסיעה לבית חולים, פעילות צבאית ומשטרתית בשבת, חולה רגיל

המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה

המותר והאסור בקריאה

הכנה משבת לחול וסידור הבית

הליכה בשבת והתעמלות

מוקצה

משחקים לילדים

איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת

אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי

היחס החמור לחילול שבת

בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור')

פיקוח נפש דוחה שבת

הנסיעה לבית חולים

פעילות צבאית ומשטרתית בשבת

חולה רגיל