בין חמץ למצה איסור חמץ והגדרתו חמץ ומצה - גאווה וענווה כלפי שמיים
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

סדר השבתת וביעור החמץ

0.5 דק'

סדר השבתת וביעור החמץ

האזן למושג:

מצווה לבער את החמץ לקראת הפסח. מהתורה, בחצות יום י"ד החמץ נאסר באכילה ובהנאה. וחכמים אסרו את החמץ בהנאה שעה קודם, ואסרו אותו באכילה שעתיים קודם. זמני תחילת האיסור מפורסמים בכל שנה בלוחות השנה.

מהתורה אפשר להשבית את החמץ על ידי ביטולו במחשבה או ביעורו בפועל, אולם כדי להבטיח את השבתת החמץ תיקנו חכמים לקיימה בשני האופנים. בפועל סדר השבתת החמץ מורכב מארבעה שלבים: א) בדיקת חמץ בליל י"ד. ב) ביטול חמץ ראשון בליל י"ד. ג) ביעור חמץ בבוקר י"ד. ד) ביטול חמץ שני בבוקר י"ד. אפשר להיפטר מהחמץ בשתי דרכים נוספות: א) במכירתו לנוכרי לפני זמן האיסור. ב) בהוצאתו מרשות ישראל והפקרתו לפני זמן האיסור. שכן רק על חמץ שלנו אנו עוברים באיסור.

בדיקת חמץ - השלב הראשון בהשבתת החמץ בדיקת חמץ - השלב הראשון בהשבתת החמץ ביטול החמץ וביעורו - שלושת השלבים הבאים מכירת החמץ הכשרת הכלים סדר הכשרת המטבח דיני כשרות לפסח מנהג איסור קטניות באשכנז מצת מצווה לליל הסדר המצות בשאר ימי הפסח מנהגי ערב פסח